Production Company   
 
|      Home      |      Humanitarian Aid      |      About us      |      Contact      |      Celebrity      |      References      | 
 movie production    event   photo production digital design
 BLACKOUT
• Story
• Film crew
• Co-producers
• Casting
• Partners/sponsors
• Media partners
• Interview
• Soundtrack/music
• Presentation
• Presentation II
• Presse releases
• Product placement
• Informations for sponsors
• Blackout trailer
• Shooting part I Top!
• Shooting Top!
• Contact us


 Casting Form 

 PRODUCTION SERVICE
• Exotic location Top!
• Location
• Casting
• FX effects

 STORY
• Agrese & CIA
• Project pandora
PRODUCTION SERVICE
Production Security, Action Scenes

Společnost GlobeOPS inc. je společností s uceleným spektrem služeb v oblasti komerční bezpečnosti. Sestává se ze tří oddělených sekcí s rozdílnou nabídkou služeb, kdy ale dle požadavků klienta lze jako produkt dodat celkový projekt ze všech tří oblastí působnosti firmy.

ACTION SCENES  "reference"

GLOBEOPS team was participated by the briefing while filming action scenes of movie SWAT

Sekce ENTERTAINMENT

Tento okruh služeb je zaměřen na požadavky převážně filmového průmyslu. V této sekci nabízíme bezpečnostní poradce pro produkční firmy jejichž zaměřením jsou konzultace a řešení provozní bezpečnosti v natáčecích lokacích, včetně vnitřní a vnější bezpečnosti. Dále nabízíme odborné poradce pro produkci a natáčecí štáby, kteří poskytují speciální odborné konzultace v oborech: policie, armáda, záchranný systém, speciální policejní a vojenské jednotky, bojová a letecká technika, vojensko-bezpečnostní demoliční práce, pyrotechnika, vojenské operace pro autentičnost a přesnost natáčených scén a filmových celků. Nedílnou součástí jsou speciální ozbrojené ochranné doprovody natáčecích štábů do filmových natáčecích lokalit se zvýšenou kriminalitou nebo do válečných oblastí, zde umíme analyzovat lokalitu, vyhodnotit nebezpečí a poskytneme odborníky včetně specialistů znalých místních poměrů.

Sekce PROTECT

Základním kamenem našich služeb jsou konzultace, analýzy a poté opatření pro klienty, kteří se cítí ohroženi na životě, zdraví, či majetku. Naši odborníci tyto hrozby analyzují a navrhují protiopatření, která samozřejmě realizujeme. Společnost GLOBEOPS byla od začátku založena s úmyslem poskytnout klientovy službu na komerční bázi, která bude umět reagovat jak na hrozby běžných kriminálních jedinců či skupin tak na možné teroristické aktivity, nebo úniky informací z firemního provozu klienta.
V současné době v zahraničí, ale bohužel i v naší zemi narůstá trestná činnost únosů spojených s vydíráním nebo popřípadě výhružky spojené s vydíráním, naše společnost disponuje týmem odborníků na řešení těchto případů a jsme schopni na toto reagovat, naši specialisté jsou schopni tuto situaci řešit od vyjednávání do zdárného předání unesené osoby rodině a pachatele spravedlnosti v místě skutku. Samozřejmě je našim cílem těmto situacím předcházet a v případném zadání bezpečnostního projektu pro klienta na případné ohrožení upozorníme a navrhneme řešení problému.
Součástí sekce PROTECT je VIP Bodyguarding service, který stručně řečeno zahrnuje full servis v osobní ochraně, zde pracujeme od prvního zpracování bezpečnostního projektu s navrhnutými opatřeními a jejich následnou realizací.
Naši vyšetřovatelé jsou školeni ve vyhledávání pohřešovaných osob, pojistných, finančních, machinačních podvodů po celém světě.
Specialitou jsou doprovody konvojů, humanitárních pracovníků, pracovníku médií do oblastí ve válečně nestabilních zonách či přímo ve válečných oblastech našimi specialisty znalých místních poměrů.

Sekce TRAINING

V této oblasti se naše firma věnuje Team Buildingu, který v naší společnosti zpracovávají specialisté v oboru psychologie, management, marketing, personalistika, armádní instruktoři. Team Building je metoda stmelování pracovních kolektivů, zvyšování produktivity a efektivity práce kolektivů. Zaměstnanci provozu klienta si během speciálně sestavených programů zafixují týmovou práci a tím se zvýši efektivnost jejich práce což se samozřejmě rovná vyšším příjmům firmy klienta.
Specifickým programem v této sekci je sekvenční výcvik bezpečnostních složek států a agentur. Zde je kladen důraz na stavebnicové výcvikové plány, které jsou vytvořeny na základě přesných specifikací klienta.


 NEWS & INFO

 Humanitarian aid for
the Galle southern province of Sri Lanka
¬
Photo distributing aid.
Letter of thanks CR. Top!


Blackout movieShooting of Movie Blackout - part I. and making of Blackout Movie Shooting ›› Photo Gallery ›› Informations

PRESS CONFERENCE ¬
Press release for movie. blackout.pdf 
( Czech, 406 kB, PDF ) blackout.pdf 
( English, 473 kB, PDF )

PRESSE RELEASES ¬

( write-ups and radio interviews, internet )

‹ © 2004-2011 ¬ www.haltmar.com ¬ info@haltmar.com*