Production Company   
 
|      Home      |      Humanitarian Aid      |      About us      |      Contact      |      Celebrity      |      References      | 
 movie production    event   photo production digital design
 BLACKOUT
• Story
• Film crew
• Co-producers
• Casting
• Partners/sponsors
• Media partners
• Interview
• Soundtrack/music
• Presentation
• Presentation II
• Presse releases
• Product placement
• Informations for sponsors
• Blackout trailer
• Shooting part I Top!
• Shooting Top!
• Contact us


 Casting Form 

 PRODUCTION SERVICE
• Exotic location Top!
• Location
• Casting
• FX effects

 STORY
• Agrese & CIA
• Project pandora
PROJECT PANDORA
"vision in spy"

1 9 6 2 - Americké ministerstvo zahranicní objevilo, že Rusové vysílají na Americké velvyslanectví v Moskve slabé mikrovlnné zárení. Padlo podezrení, že úcelem tohoto je aktivovat odposlouchávací zarízení ukryté ve zdech. Brzy se však zjistilo, že Rusové vysílají různé frekvence - pro normální odposlech neprijatelné.

1 9 6 5 - Tímto problémem se zabývala také CIA. Její pracovníci měli podezrení, že Rusové delají výzkum úcinků mikrovlnného zárení na lidské chování. Projekt ozarování byl oznacen jako "Moskevský signál" a pod prísným utajením pridelen výzkumnému programu s oznacením „Projekt Pandora“. Projekt Pandora byl podrízen vedení tajné organizace Advanced Research Project Agency (ARPA) pod dohledem ministerstva obrany, které se pozdeji podílelo na vývoji elektromagnetických zbraní.

V tomto roce bylo vedeno pod hlavickou CIA vyšetrování s nejvyšším stupnem utajení, obaleno prirozeným euphemismem. Informace o Projektu Pandora dostali pouze ti, kterí „neco“ vedět museli. Vetšina pracovníků ministerstva zahranicí v Moskve, kterí byly ozarováni do této kategorie nepatrili. CIA angažovala mnohé odborníky, vedce na poli mikrovlnného zárení. Meli zjistit, do jaké míry může zárení ovlivnit funkce mozku a změnu chování lidí.

1 9 6 6 - Projekt Pandora byl podrízen ARPA (Advanced Research Project Agency), tajné organizaci působící pod hlavickou ministerstva obrany. Tato se později podílela i na vývoji několika elektromagnetických zbraní. V armádním výzkumném ústavu ve Washington D.C. byla vytvorena speciální laborator, pod názvem Walter-Reed-Speciallabor.

V následujících dvou letech byly cvicené opice ozarovány podobne intenzovanými mikrovlnnými frekvencemi, jako pri Moskevském signálu - v Gigaherzovém vlnovém rozmezí (miliardy kmitoctů za sekundu). Zároven ARPA zadala výzkumné úkoly nezávislým vedcům, kterí studovali úcinky slabého zárení na pokusná zvírata. Mezi jinými dostala tento úkol také laborator pro vesmírnou biologii.

1 9 6 8 - Predložila skupina expertů složená z peti výzkumných poradců výsledky výzkumů. Podle Walter-Reed-Speciallabor ve Washington D.C. bylo výsledkem simulovaného „Moskevského signálu“ u cvicených opic podstatné zhoršení pracovní cinnosti, dále prokázal kolísání pameti, které je zapotrebí k ukládání informací. Bylo prokázáno také zhoršení casového odhadu; výkyvy nálad a chování.

V zime provedla ARPA ve spolupráci s US Marine studii: 21 pasažérů námorní letadlové základny ozarovali radarem, aniž by o tomto biologickém experimentu ozarované osoby vedely.

1 9 6 9 - Na jare doporucila skupina expertů otestovat urgentně program ve Walter-Reed-Speciallabor na lidech. Důvodem bylo zjištení, že slabé zárení proniká do centrálního nervového systému. Chteli vedět zda Sovjeti mají speciální znalosti ohledně úcinků a použití „Athermálního“ zárení na lidi.

Následně byl projekt zcela necekane ukoncen. "Je pravdepodobné, že pokud by pokusy na lidech pokracovaly a nebyly provádeny v naprosté utajenosti - hrozilo nebezpecí, že proniknou na verejnost".


 NEWS & INFO

 Humanitarian aid for
the Galle southern province of Sri Lanka
¬
Photo distributing aid.
Letter of thanks CR. Top!


Blackout movieShooting of Movie Blackout - part I. and making of Blackout Movie Shooting ›› Photo Gallery ›› Informations

PRESS CONFERENCE ¬
Press release for movie. blackout.pdf 
( Czech, 406 kB, PDF ) blackout.pdf 
( English, 473 kB, PDF )

PRESSE RELEASES ¬

( write-ups and radio interviews, internet )

‹ © 2004-2011 ¬ www.haltmar.com ¬ info@haltmar.com*